GASOLKUNGEN

Gasol i rätt mängd - rätt pris - enkelt & snabbt

Gasol säkerhet

Här har vi utöver länkar till myndigheternas information också samlat information som vi tycker är extra viktigt att känna till.

Vad är Gasol för något?

Många som inte kommit i kontakt med gasol tidigare har en tendens att överdriva riskerna med gasol. Anledningen till att man tycker det är läskigt är ofta för att gasol förvaras under tryck i en flaska och när man släpper ut gasolen blir det till gas. Men att handskas med gasol är inte farligt om man är medveten om riskerna och noggrann med sin utrustning.

Gasol är ett svenskt namn på en gasblandning som till största delen består av kolvätena propan och butan.
I Sverige används det propan.

När det förvaras på flaska/behållare komprimeras gasen till vätska
Gasol utvinns ur naturgas och råolja och har lägre koldioxidutsläpp än både olja och kol.
Mer än 60 procent av den gasol som säljs på den svenska marknaden kommer från naturgasfälten och resten har sitt ursprung från råoljaHantering av gasolflaskor:

Utrustning
Kolla så din utrustning är tät, läckage är en av de vanligaste orsaker till olyckor.
Stäng ventilen
Stäng alltid ventilen på gasolflaskan när du inte använder den. Då kan det inte läcka ut någon gas
Gasolflaskan ska stå upp
Eftersom gasolflaskor har en säkerhetsventil som förhindrar att den kan sprängas är det viktigt att förvara flaskan stående då fungerar ventilen som den ska.
Använder man inte gasolflaskan under en längre tid koppla bort den från utrustningen som den är ansluten till och sätt dit ventilskyddet.
Rätt tryck
För att vara säker på att trycket är bra och inte för högt är det bra att ha en tryckregulator ansluten till gasolflaskan.
Rätt placering
Placera helst inte gasolflaskan under t.ex. grillen eller i på ställen / utrymmen där den kan utsättas för hög värme då kan säkerhetsventilen öppnas.
Bruksanvisning
Läs alltid bruksanvisningen innan du startar din gasolutrustning.

 

Riskerna

Så här skriver MSB om riskerna

Gasolen i sig är inte giftig. Däremot är den mycket brandfarlig. Vid läckage kan den också tränga undan syret i ett begränsat utrymme med kvävningsrisk som effekt.Färgen på gasollågans inre del ska vara blågrön. Om lågan har gula inslag bör gasolbrännaren lämnas till service för justering eller rengöring. Försök inte att rengöra brännaren själv. Om den inte blir helt ren finns risk att förbränningen inte blir korrekt. Då uppstår risk för koloxidförgiftning.Den vanligaste orsaken till olyckor med gasol är att läckage har uppstått i gasolapparaten eller i slangledningarna mellan behållaren och apparaten. Incidenter har även inträffat på grund av att gasolapparaten har stått för nära lättantändligt material som antänts.

Luktämne tillsatt för att varna om läcka
I sitt normaltillstånd är gasolen luktfri. För att man ska märka om den läcker ut, har ett luktämne som ger den karaktäristiska gasollukten tillsatts.

 

 

 Myndigheten för sammhällskydd och beredskap skriver på dinsakerhet.se om vad man bör tänka på. http://www.dinsakerhet.se/Farliga-amnen/Gasol/Lackage/

 

Öppettider

OBS! Vintertider

Kalmar
Mån-Fre 9.00-17.00


Kristianstad/Nöbbelöv
Mån-Fre 9.00-17.00
Lör-Sön 10.00-16.00

Öppettider

OBS! Sommartider

Kalmar
Mån-Fre 9.00-17.00
Lör-Sön 10.00-15.00 (1/5-31/8)

Kristianstad/Nöbbelöv
Mån-Fre 9.00-18.00
Lör-Sön 10.00-16.00